Właścicielem sklepu internetowego www.sklepsharp.com.pl jest: Pro Investment Kielce Sp. z o. o.  z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Wesołej 19/2, 25-305 Kielce,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000448934, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 ZŁ, NIP: 6572908382,  REGON: 260635547